مقاله بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنینزایی هاپلوئید بکرزا در گل محمدی (.Rosa damascbna Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنینزایی هاپلوئید بکرزا در گل محمدی (.Rosa damascbna Mill)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل محمدی
مقاله تولید هاپلوئید
مقاله پرتوتابی
مقاله دانه گرده
مقاله رز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پالوانه خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع عباس
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نراقی طیبه سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی کرم فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: طبایی عقدایی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هاپلوئیدها و دابل هاپلوئیدها می توانند به طور موثری سرعت برنامه های اصلاحی محصولات باغبانی را افزایش دهند. این پژوهش با هدف بکارگیری دانه های گرده پرتوتابی شده به وسیله اشعه گاما در تلاقی گل های محمدی و القا جنین های هاپلوئید بکرزا انجام شد. دو ژنوتیپ G32 و G40 گل محمدی به عنوان والدین مادری و ژنوتیپ G22 و ترکیبی از ۴۰ ژنوتیپ گل محمدی به عنوان والدین پدری مورد استفاده قرار گرفتند. غنچه های والدین پدری در مرحله مناسب جمع آوری و با اشعه گاما از منبع کبالت ۶۰ در پنج سطح دز صفر، ۲۵۰، ۵۰۰، ۸۰۰ و ۱۴۰۰ گری پرتوتابی شدند. گل های ماده که یک روز قبل از گرده افشانی اخته شده بودند با استفاده از گرده غنچه های پرتوتابی شده گرده افشانی شدند. هیپ های (میوه ها) تلاقی یافته از درختچه های والدین مادری در دو زمان ۱۶ و ۱۹ روز پس از گرده افشانی برداشت شدند. به منظور تعیین محیط کشت مناسب برای رشد جنینهای نابالغ حاصل از نجات جنین گل محمدی از سه ترکیب محیط کشت MS استفاده شد. برای غلبه بر دوره خواب، نیمی از جنینها به مدت ۲ ماه در دمای ۴ -۱ درجه سانتیگراد قرار داده شدند. درصد تشکیل میوه و تعداد بذر در هر میوه به شدت دز اشعه و نوع والد مادری و والد گرده دهنده بستگی داشت. البته ترکیب محیط کشت ½MS+vit در مقایسه با دو ترکیب مورد استفاده دیگر برای رشد جنین ها موثرتر تشخیص داده شد. بنابراین وجود تیمار سرمادهی برای غلبه بر خواب جنین ها ضروری بود. با توجه به نتایج حاصل از بررسی های مورفولوژیک، به ویژه تعداد کلروپلاست سلول های روزنه، تیمار ۲۵۰؟ بیشترین میزان تولید گیاهان هاپلوئید را داشت.