مقاله بررسی اثر و مکانیسم عمل IGF-1 و IGFBP-3 در بروز سرطان پستان انسان: مرور سیستماتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۶۰ تا ۱۵۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر و مکانیسم عمل IGF-1 و IGFBP-3 در بروز سرطان پستان انسان: مرور سیستماتیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله IGF-1 ،IGFBP-3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی عماد
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی نگار
جناب آقای / سرکار خانم: مفید محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان ایرانی است. مطالعات نشان داده اند که که سطح بالای(Insulin like growth factor-1) IGF-1  و غلظت پایینIGFBP-3   (Insulin like growth factor binding protein 3)در خون و یا نسبت بالای IGF-1 به IGFBP-3 می تواند به عنوان یک عامل پیش آگهی از سرطان پستان به کار رود.
روش ها: با بررسی کلیه اطلاعات موجود در Ncbi-Pubmed بین سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ ارتباط بین IGF و سرطان پستان تحت بررسی مروری قرار گرفت.
یافته ها: از مجموع ۱۱۸۸ مقاله که کلیدواژه های مورد جستجوی ما را در بر داشت و به بررسی IGF-1 در سرطان پستان پرداخته بودند، ۴۶ مقاله ارتباط آن را با سرطان پستان به طور مستقیم و در عنوان مقاله نشان داده بودند، ۹۲ مقاله ارتباط IGF-1 و IGFBP-3 را با سرطان پستان بررسی کرده بودند که ۹ مورد آن ها مقالات مروری بود. از این میان، ۳۰ مقاله به عنوان مرجع اصلی انتخاب و بررسی شدند.
نتیجه گیری: مطالعات نشان دادند که بیان ژن IGF-1 در افراد مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم افزایش می یابد. IGF-1 دارای اثرات میتوژنیکی و آنتی آپوپتوتیکی باست و بدین ترتیب سبب افزایش خطر بروز سرطان پستان می شود. عمل رشد، تکثیر و تومورزایی IGF-1 به واسطه گیرنده IGF-1R صورت می گیرد و IGFBP-3 عمل IGF-1 را با جلوگیری از اتصال آن به گیرنده سطحی IGF-1 مهار می کند و از این طریق با عمل میتوژنی IGF-1 مقابله می نماید. همچنین IGFBP-3 در یک مکانیسم مستقل از IGF، با اتصال به پروتئین های خاص غشا، موجب آپوپتوز می شود و در نتیجه رشد سلولی را مهار می کند