مقاله بررسی اثر هیدروکسی اوره نانولیپوزومه شده بر روی رده سلولی سرطان سینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هیدروکسی اوره نانولیپوزومه شده بر روی رده سلولی سرطان سینه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان سینه
مقاله نانودارورسانی
مقاله هیدروکسی اوره
مقاله لیپوزومه کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی مفتخری اصفهانی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: چیانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نسب امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری سرطان یکی از مخرب ترین بیماری ها در جهان است و سرطان سینه یکی از شایع ترین انوع سرطان در بین زنان می باشد. هیدروکسی اوره از داروهای مهم در شیمی درمانی می باشد که با وجود خواص درمانی در دراز مدت عوارض جانبی متعددی را در پی دارد. این تحقیق با هدف استفاده از فناوری نانو دارورسانی به روش لیپوزومه کردن دارو درجهت کاهش عوارض جانبی و افزایش شاخص درمانی انجام گردید.
مواد و روش ها: برای تهیه نانولیپوزوم، نسبت مشخصی از فسفاتیدیل کولین و کلسترول با یکدیگر ترکیب نموده و سپس داروی هیدروکسی اوره به آن اضافه کردیم. میانگین قطر هیدروکسی اوره نانولیپوزومه شده با کمک دستگاه زتا سایزر اندازه گیری شد. همچنین درصد انکپسولاسیون محاسبه شد. الگوی آزادسازی دارو از نانولیپوزوم ها نیز با استفاده از روش دیالیز انجام شد. در نهایت اثر سایتوتوکسیسیتی فرمولاسیون تهیه شده با استفاده از روش MTT مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین قطر هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه شده و با بازده انکپسوله شده هیدروکسی اوره نانولیپوزومه به ترتبب ۴۰۲٫۵ نانومتر و ۷۰٫۸۳۶ درصد محاسبه گردید . همچنین الگوی آزادسازی دارو از نانولیپوزوم ها به روش دیالیز نشان داد که میزان رهایش دارو از داروی نانولیپوزومه طی ۲۸ ساعت برابر با %۲۵٫۸۵ می باشد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی داروی نانولیپوزومه بیشتر از داروی استاندارد می باشد.