مقاله بررسی اثر هم افزایی سیپروفلوکساسین بر پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی پنم بر آنتروکوک ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هم افزایی سیپروفلوکساسین بر پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی پنم بر آنتروکوک ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MBC
مقاله انتروکوک
مقاله استرپتوکوک
مقاله سینرژیسم
مقاله سیپروفلوکساسین
مقاله بتالاکتام
مقاله MIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاری عبدالعزیز
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری روناک
جناب آقای / سرکار خانم: نیک منش بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یزدی محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیدایش انتروکوک های چندمقاومتی در ۲۰ سال اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. یکی از روش های مقابله با این مساله، ترکیب کردن آنتی بیوتیک های مختلف با یکدیگر جهت افزایش دادن فعالیت ضد میکروبی و کاهش سمیت آن ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین به چند آنتی بیوتیک بتالاکتام (پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی پنم) بر ایزوله های آنتروکوک بوده است.
روش بررسی: این یک مطالعه مقطعی بود که برای انجام آن، تعداد ۶۷ ایزوله استرپتوکوکی از نمونه های کلینیکی در محدوده زمانی فروردین تا شهریور ۹۱ جمع آوری شد. برای تعیین MIC، از روش آزمون رقت سریال در محیط کشت مایع در داخل لوله استفاده شده، برای نشان دادن اثر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین با ۳ آنتی بیوتیک بتالاکتام، از فرمت چک لیست صفحه ای (Check Board) استفاده شده است. اثر سینرژیسمی با کاهش چهار برابر در MIC اولیه تعیین گردید.
یافته ها: این مطالعه بر روی ۶۷ ایزوله استرپتوکوکی انجام گرفت. از این تعداد ۵۰ سوش مربوط به انتروکوک (۷۴٫۶ درصد)، ۶ سوش مربوط به بتا استرپتوکوک گروهA (9 درصد)، ۵ سوش مربوط به استرپتوکوک غیر گروهA (7.5 درصد) ۲ سوش پنوموکوک (۳ درصد)، ۲ سوش غیر انتروکوک (۳ درصد) و ۲ سوش آلفا استرپتوکوک (۳ درصد) بوده است. کلیه نتایج بر اساس تعیین MIC و MBC تک تک آنتی بیوتیک ها و همچنین در ترکیب با سیپروفلوکساسین به دست آمد.
نتیجه گیری: پس از انجام آزمایشات، اثر سینرژیسمی میان سیپروفلوکساسین و دیگر آنتی بیوتیک ها مشاهده نشد، ولی اثر بی تفاوتی میان سیپروفلوکساسین با دیگر آنتی بیوتیک ها مشاهده شد.