مقاله بررسی اثر هم افزایی حضور نانوذرات TiO2 و SiO2 در نانوکامپوزیت های پلی استایرن و مقایسه خواص حرارتی و مکانیکی آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هم افزایی حضور نانوذرات TiO2 و SiO2 در نانوکامپوزیت های پلی استایرن و مقایسه خواص حرارتی و مکانیکی آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص مکانیکی
مقاله خواص حرارتی
مقاله پلی استایرن
مقاله نانوسیلیس
مقاله نانوتیتان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار امید
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی زین آباد ارجمند
جناب آقای / سرکار خانم: محبی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، بهبود خواص مکانیکی مانند ازدیاد طول تا نقطه شکست و مدول یانگ پلی استایرن در حضور نانوذرات تیتان و سیلیس مورد بررسی قرار گرفت. از روش محلول جهت سنتز نانوکامپوزیت های پلی استایرین / سیلیس، پلی استایرین / سیلیس / تیتان و پلی استایرین / تیتان استفاده شد. برای شکست بهتر تجمع نانوذرات در حلال، از یک همزن مکانیکی مافوق صوت استفاده گردید. مورفولوژی نمونه های تولیدی، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز وزن سنجی حرارتی بررسی شد. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها نیز با اندازه گیری مدول یانگ، ازدیاد طول تا نقطه شکست و استحکام ضربه ای مطالعه شد. نتایج نشان دادند که ازدیاد طول تا نقطه شکست پلی استایرن دارای هر دو نانوذره تیتان و سیلیس به طور قابل توجهی بهبود یافت. همچنین، در نمونه ۱% وزنی پلی استایرین / سیلیس / تیتان، نتایج بیانگر افزایش مدول یانگ، چقرمگی (میزان انعطاف پذیری نسبی) و میزان ازدیاد طول تا نقطه شکست بود. این پدیده ناشی از شکست مطلوب ساختار تجمعی نانوذرات و همچنین توزیع مناسب آنها در زمینه پلی استایرنی است. در این حالت، نانوذرات در حفره های کوچک جای گرفته و مانند پلی در بین لایه های زمینه عمل می کنند و سبب بهبود ازدیاد طول تا نقطه شکست پلی استایرن می شوند. همچنین، پایداری حرارتی نمونه ها به علت ساختار یکنواخت و همگن آنها و کاهش تعداد نقاط نقص، در مقایسه با پلی استایرن خالص افزایش می یابد.