مقاله بررسی اثر هموستاتیک فریک سولفات در کنترل خونریزی خارجی در موش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نشریه جراحی ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هموستاتیک فریک سولفات در کنترل خونریزی خارجی در موش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونریزی خارجی
مقاله هموستاتیک
مقاله فریک سولفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: امیربیگی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالرحیم کاشی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: شریف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیربیگی محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کنترل خونریزی خارجی علیرغم پیشرفت علم جراحی، کماکان یکی از چالش های روبروی جراحان برای حفظ جان بیماران می باشد. یک مسابقه پژوهشی بر سر معرفی روش موثرتر بین پژوهشگران این زمینه وجود دارد. در این مطالعه تلاش بر تعیین اثر هموستاتیک فریک سولفات در کنترل خونریزی خارجی می باشد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی ۶۰ موش نر ویستار مورد استفاده قرار گرفت. بر روی پوست پشت موش ها برشی به طول ۲ سانتی متر و عمق ۰٫۵ سانتی متر داده شد و زمان برقراری هموستاز با استفاده از غلظت های مختلف فریک سولفات (۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۵%، ۵۰%) و روش کنترل (کنترل خونریزی به وسیله بخیه زدن) اندازه گیری شد. بافت پوستی از نظر تغییرات پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت داده های به دست آمده وارد نرم افزار ۱۶ SPSS شده و با Kruskal-Wallis Test و Mann-Whitney و Kolmogorov-Smirnov و همچنین Wilcoxon Signed Ranks Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: زمان برقراری هموستاز گروه های غلظتی فریک سولفات از گروه بخیه به صورت معنادار کمتر بود. (
P-value< 0.001) و بررسی پاتولوژی انجام شده نشان دهنده بیشترین فراوانی در درجات پایین التهاب بر اساس درجه بندی پاتولوژیک تعریف شده، بود.
نتیجه گیری: فریک سولفات یک ماده هموستاتیک موثر در کنترل خونریزی خارجی در موش می تواند باشد.