مقاله بررسی اثر همزیستی میکوریزایی بر میزان رشد و جذب عناصر غذایی نهال های خرما (Phoenix dactylifera) رقم برحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر همزیستی میکوریزایی بر میزان رشد و جذب عناصر غذایی نهال های خرما (Phoenix dactylifera) رقم برحی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکوریزا
مقاله جذب عناصر غذایی
مقاله رشد رویشی
مقاله نخل خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی عبدالمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ های میکوریزا از طریق افزایش سطح جذب سیستم ریشه ای گیاه باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می شوند. با توجه به نقش مثبت قارچ های میکوریز در سایر محصولات، این پژوهش بر روی نهال های حاصل از کشت بافت خرما رقم برحی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل و با دو عامل شامل ۱- مصرف کود سوپرفسفات تریپل در ۵ سطح ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ میلی گرم در کیلو گرم خاک ۲- تلقیح با میکوریز و بدون تلقیح با میکوریز در چهار تکرار (بلوک) در اهواز طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ اجرا شد. نتایج نشان داد که بین وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، نیتروژن، پتاسیم و فسفر اندام هوایی و ریشه در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری در سطح ۵% وجود دارد. بین طول و فسفر ریشه، نیتروژن و روی برگ در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در مجموع تیمار تلقیح خاک با میکوریز و مصرف ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم فسفر باعث بهبود خصوصیات رویشی نهال خرما شد.