مقاله بررسی اثر نوار سفید کننده هیدروژن پراکساید بر pH بزاق Invivo که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نوار سفید کننده هیدروژن پراکساید بر pH بزاق Invivo
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوار سفید کننده دندان
مقاله pH بزاق
مقاله هیدروژن پراکساید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حوری زادگنج کار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت هاله
جناب آقای / سرکار خانم: پورنظری لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از عوارض استفاده از مواد سفید کننده اسیدی دندان امکان ایجاد تغییرات مخرب در ساختار نسوج دندانی به دنبال ایجاد تغییراتی در pH محیط دهان از جمله بزاق است. این نگرانی در مورد مواد سفید کننده OTC با pH اسیدی که ممکن است بدون نظارت دندانپزشک مورد استفاده قرار گیرند، بیشتر است. با توجه به روند رو به افزایش تقاضای بیماران جهت درمان سفیدکردن دندانها، ارزیابی این تغییرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق اثر نوار سفید کننده دندان هیدروژن پر اکساید بر pH بزاق دانشجویان دندانپزشکی در شرایط Invivo بررسی شد.
مواد و روش ها: این تحقیق به کارآزمایی بالینی و بر روی ۲۰ دانشجوی دندانپزشکی پس از اخذ موافقت کتبی انجام شد. ابتدا pH بزاق در حالت عدم تحریک توسط کیت سنجش بزاق (GC, USA, saliva-check) اندازه گیری شد. سپس نوار سفیدکننده (crest advanced vivid white strip, USA) حاوی هیدروژن پراکساید ۹٫۵ درصد بر روی شش دندان قدامی فک بالا به مدت ۱۴ روز وروزی ۳۰ دقیقه طبق دستور کارخانه استفاده شد. طی قرارگیری نوارها در دهان در روزهای اول، هفتم و چهاردهم pH بزاق در ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه پس از شروع درمان و ۳۰ دقیقه پس از اتمام درمان اندازه گیری شد. آنالیز آماری با تست های Friedman و kruskal-wallis انجام شد.
یافته ها: pH بزاق در هر سه روز مورد بررسی تا ۱۰ دقیقه پس از شروع درمان نسبت به قبل از شروع درمان کاهش یافت. (p<0.2) pH بزاق درهر سه روز مورد بررسی پس از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه به میزان اولیه رسید. همچنین pH بزاق در پایان دوره درمان نسبت به قبل از شروع درمان تفاوت معناداری نشان نداد. (p>0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که نوارها ی سفید کننده هیدروژن پراکساید با غلظت ۹٫۵ درصد تاثیری بر pH بزاق ندارد.