مقاله بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله نانولوله کربنی
مقاله نسبت منظری
مقاله تحلیل اجزای محدود
مقاله خواص مکانیکی موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی گهروئی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی تهرانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله کربنی با استفاده المان حجمی نماینده مربعی بر اساس مکانیک محیط پیوسته و روش المان محدود به دست آمده است. برای این کار ابتدا با استفاده از تئوری الاستیسیته روابط لازم برای به دست آوردن خواص موثر نانوکامپوزیت از حل المان حجمی نماینده تحت دو نوع بارگذاری استخراج شده است. سپس اثرات نسبت منظری نانولوله کربنی بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت منظری نانولوله کربنی باعث افزایش مدول یانگ نانوکامپوزیت در جهت الیاف و کاهش مدول یانگ در جهت عرضی می شود. همچنین افزایش نسبت منظری نانولوله کربنی باعث افزایش نسبت پواسون در صفحه xz و کاهش نسبت پواسون در صفحهxy  می شود.