مقاله بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات محصولات کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات محصولات کشاورزی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ موثر واقعی ارز
مقاله تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی
مقاله صیادرات کشیاورزی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی قاسمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی بهاالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه با توجه به تاثیر نرخ ارز بر کشاورزی، اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات بخش کشاورزی ایران مطالعه شده است. داده های به کار رفته در این مطالعه به صورت سیری ۳۱۱۱ از سال نامه آماری بانک مرکزی ایران، سال نامه آماری بازرگانی، زمانی و برای دوره ۳۱۸۱ و پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول به دست آمد. نخست نرخ موثر واقعی ارز محاسبه، و اختلاف نرخ ارز رسمی از نرخ موثر واقعی آن مشخص گردید. برای بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز و دیگر متغیرهای موثر بر تولید ناخالص داخلی و صادرات بخش کشاورزی، دو مدل جداگانه با به کارگیری روش هم جمعی یوهانسن برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای نرخ موثر واقعی ارز، حجم پول، مخارج دولت و صادرات محصولات کشاورزی بر تولید ناخالص داخلی مثبت است. افزون بر این، الگوی برآوردی برای بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی نشان داد که افزایش تولیید ناخیالص داخلی بخش کشاورزی، نرخ موثر واقعی ارز، حجم پول و مخارج دولت موجب افزایش صادرات محصولات این بخش خواهد شد.