مقاله بررسی اثر نان های تهیه شده از دانه کتان (Linum usitatissimum) بر قند خون بیماران دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نان های تهیه شده از دانه کتان (Linum usitatissimum) بر قند خون بیماران دیابتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله دانه کتان
مقاله قند خون
مقاله Linum usitatissimum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضیلتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: تدین چهارسوقی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت یک عارضه است که از اختلال متابولیکی پیچیده ناشی می گردد که امروزه سلامتی بسیاری از افراد جامعه را به خطر می اندازند و به عنوان یک عامل نگران کننده در کشورهای صنعتی به شمار می آید. رژیم غذایی افراد یکی از عواملی است که می تواند در تنظیم قند خون موثر باشد. به نظر می رسد دانه های کتان Linum usitatissimum از جهت اینکه غنی ازاسید آلفا لینولئیک (ALA) مقادیر زیادی فیتوکمیکال، غنی از فیبر رژیمی و پروتئین می باشند برای بیماران دیابتی می تواند مناسب باشد.
مواد و روش ها: برای انجام آزمون، ۳۰ نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که رژیم غذایی آنها زیر نظر پزشک تغذیه انجام می-گرفت انتخاب شده و به مدت ۱۴ روز در رژیم غذایی آنها از نان های کتان استفاده شد و قند خون این افراد قبل و بعد از مصرف نان-های تهیه شده از آرد کتان مورد آزمون قرار گرفت و اثر مصرف کتان بررسی گردید.
یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده از انجام آزمون فرض مقدار قند خون قبل و بعد از تغذیه با دانه کتان تفاوت معناداری در سطح اطمینان ۹۵% نشان داد به طوریکه میانگین قند خون از mg/100m1 123.615 به مقدار mg/100m1 99.462 کاهش یافت.
نتیجه گیری: این تحقیق تاثیر آرد کتان بر قند خون بیماران دیابتی نوع ۲ را نشان داد. مصرف نان های کتان منجر به کاهش قند خون بیماران گردید و در مقادیر بالاتر قند خون این کاهش بیشتر مشاهده گردید. به نظر می رسد فیتواستروژنهای موجود در کتان نقش موثری را در درمان بیماری دیابت و چاقی ایفاء می کنند.