مقاله بررسی اثر نانو رس و میکروکریستالین سلولز بر خواص کاربردی چندسازه چوب / پلی پروپیلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نانو رس و میکروکریستالین سلولز بر خواص کاربردی چندسازه چوب / پلی پروپیلن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جفت کننده مالییکی
مقاله چندسازه
مقاله خواص مکانیکی
مقاله خواص حرارتی
مقاله میکروکریستالین سلولز
مقاله نانو رس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امیر
جناب آقای / سرکار خانم: عشوری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه پتانسیل استفاده از نانو رس و میکروکریستالین سلولز در ساخت چندسازه بررسی شد. آثار نانو ذرات رس، میکروکریستالین سلولز، و جفت کننده مالییکی (MAPP) نیز بر خواص مکانیکی و ریخت شناسی و حرارتی چندسازه بررسی شد. نتایج خواص مکانیکی، به طور مشخص، در چندسازه ساخته شده در مقایسه با نمونه شاهد، برتر بود. نتایج آزمایش ها نیز نشان داد که استفاده از MAPP باعث بهبود خواص حرارتی در جریان مخلوط سازی در فاز درون سطحی و سبب اتصال بهتر بین الیاف و ماتریس می شود. خواص برتر کششی چندسازه نانو رس و میکروکریستالین سلولز نیز از طریق عکسبرداری الکترونی تایید شد. تحلیل و بررسی رفتار حرارتی چندسازه نیز به کمک آزمون TGA نشان داد که استفاده از ۵ درصد MAPP به همراه ۳ درصد نانو رس، به طور مشخص، موجب افزایش مقاومت حرارتی چندسازه در مقایسه با سایر تیمارها می شود.