مقاله بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم، نانوسیلور و برخی اسانس ها بر افزایش طول عمر و کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Konst coco که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم، نانوسیلور و برخی اسانس ها بر افزایش طول عمر و کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Konst coco
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلسترومریا
مقاله نانونقره
مقاله نانودی اکسیدتیتانیوم
مقاله اسانس اسطوخودوس
مقاله نعناع
مقاله آویشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرسعید قاضی مونا السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نادری روح انگیز
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته جاری سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه آلسترومریا یکی از ده گل برتر دنیاست که به دلیل تنوع رنگ و شکل مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. زردشدن برگ و ریزش گلبرگ ها در بیشتر ارقام مهم ترین عامل محدود کننده در طول عمر این گل می باشند. در این پژوهش تاثیر مواد ضدقارچی و ضدباکتریایی نانو ذرات نقره و نانو ذرات تیتانیوم در غلظت های (۰، ۱، ۳، ۵ و ۱۰ ppm)، اسانس های طبیعی اسطوخودوس، نعناع، آویشن (۰، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ppm) و ساکارز ۱% به صورت محلول نگه دارنده بر روی گل آلسترومریا رقم کنست کوکو مورد مقایسه قرار گرفت. صفات طول عمر گلجایی، وزن تر نسبی، جذب محلول، کلروفیل کل، آنتوسیانین گلبرگ، کیفیت ظاهری، مواد جامد محلول در ساقه، مواد جامد محلول در گلبرگ، درصد غنچه باز نشده و درصد ماده خشک شاخه های گل درپایان عمر گلدانی ارزیابی شد و نتایج نشان داد کیفیت ظاهری، وزن تر نسبی، جذب محلول و طول عمر در همه غلظت های اسانس اسطوخودوس (۱۰۰ ppm و ۵۰ و ۱۰ و ۵) و نانو نقره ۳ و ۵ ppm بهترین مواد و غلظت ها بودند با طول عمری به ترتیب برابر با ۱۹ و ۱۸٫۳ و ۱۹ و ۱۹ و۱۸٫۸۳  و ۱۸٫۳۳ روز بالاترین میزان طول عمر گل و شاهد کمترین میزان طول عمر برابر با ۱۱٫۵ روز را نشان داد.