مقاله بررسی اثر نانوسیلیس و نوع ماده لیگنوسلولزی بر خواص فیزیکی و مکانیکی پانل های چوب- سیمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نانوسیلیس و نوع ماده لیگنوسلولزی بر خواص فیزیکی و مکانیکی پانل های چوب- سیمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته برنج
مقاله خواص فیزیکی و مکانیکی
مقاله سیمان
مقاله کارتن کهنه
مقاله نانوسیلیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدکاظمی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسینی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه اثر نانوسیلیس در چهار سطح ۰، ۱، ۲، و ۳ درصد وزنی سیمان و اثر نوع ماده لیگنوسلولزی بر خواص فیزیکی و مکانیکی صفحات چوب سیمان ساخته شده از کارتن کهنه و پوسته برنج بررسی شده است. در مجموع، هشت تیمار و از هر تیمار سه تکرار تخته ساخته شد. نمونه ها مطابق استاندارد ۶۳۴ DIN EN تهیه و خواص فیزیکی و مکانیکی آن ها شامل مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، مقاومت برشی موازی سطح، سختی، جذب آب، و واکشیدگی ضخامت پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در حالت استفاده از نانوسیلیس، تخته های کارتن کهنه با ۱ درصد، و تخته های پوسته برنج با ۲ درصد نانوسیلیس بالاترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته را داشتند. مقاومت برشی موازی سطح و سختی در تخته های حاوی ۲ درصد نانوسیلیس بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از پوسته برنج در ساخت تخته ها در مقایسه با کارتن کهنه جذب آب را کاهش داد.