مقاله بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر آپوپتوزیس القایی در یاخته های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر آپوپتوزیس القایی در یاخته های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میدان مغناطیسی ایستا
مقاله پرتو یونیزان
مقاله مرگ سلولی
مقاله فلوسایتومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت امیر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمالکی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: مولا سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: قناتی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه جهان غرق در گونه های کمتر شناخته شده ای از پیام ها و سیگنال هایی است که ما آدمیان را به هم پیوند می دهد. از این رو آدمی همواره در تیررس میدان های الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی قرار دارد. برای بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر بقای سلول، یاخته های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، در حضور و نبود نیم گری از پرتو ایکس، در معرض میدان مغناطیسی ایستای 15 میلی تسلایی قرار گرفتند. هنگامی که سلول ها تنها با میدان مغناطیسی ایستا تیمار شدند، تفاوت معنی داری در میزان یاخته های مرده دیده نشد. اما پس از تابش حاد با پرتو یونیزان، میدان درصد بقای سلولی را به طور معنی داری افزایش داد و مانع از آپوپتوزیس القایی حاصل از پرتو ایکس، در بخشی از یاخته ها شد. این داده ها نشان می دهند که تیمار با میدان مغناطیسی ایستا، آپوپتوزیس را سرکوب کرده و بقای سلول را در یاخته های مغز استخوان موش صحرایی ارتقا می بخشد. از این رو، میدان های مغناطیسی ممکن است با افزایش خطر گسترش تومور و جلوگیری از آپوپتوزیس، به عنوان یک عامل کمکی در جهش زایی و سرطان زایی عمل کنند.