مقاله بررسی اثر مواد افزودنی بر کاهش بادبردگی از پشته های سنگ آهن با استفاده از تونل باد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۵۱۹ تا ۵۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مواد افزودنی بر کاهش بادبردگی از پشته های سنگ آهن با استفاده از تونل باد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله بادبردگی
مقاله تونل باد
مقاله پشته سنگ آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیان ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب نسق محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: مویدی محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بادبردگی مواد از پشته های ذخیره مواد اولیه در صنایع سبب مشکلات زیست محیطی و تبعات اقتصادی می شود.
روش بررسی: در این تحقیق تاثیر مواد افزودنی بر کاهش میزان انتشار مواد از پشته سنگ آهن با استفاده از تونل باد در دو مرحله عدم تثبیت و تثبیت سطح پشته منشوری شکل در چهار سرعت مختلف باد۱۱m/s ، ۷،۵  و 4.3 مورد بررسی قرار گرفته است. آب شهری، آب آهک ۲%، آب دریا، پساب صنعتی و پلی لاتیس ۰٫۲۵% به عنوان افزودنی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب انتشار در شرایط عدم تثبیت سطح پشته برای سرعت های۱۱m/s ، ۷، ۵ و ۴٫۳ به ترتیب ۷۳٫۲, ۱۰۲۵٫۴, ۱۳۷۶٫۸ g/m3 و ۴۶٫۷ است. در صورت استفاده از آب شهری، پساب صنعتی، آب دریا و آب آهک به میزان ۲٫۸، ۲٫۸، ۲٫۷ و ۲٫۶% (درصد رطوبت)، میزان بادبردگی به ترتیب ۹۹٫۴، ۹۹٫۳، ۹۹٫۵ و ۹۹٫۵% و در صورت استفاده از محلول پلی لاتیس ۰٫۲۵% به میزان ۲٫۷%، میزان بادبردگی۱۰۰% کاهش می یابد.
نتیجه گیری: در صورت پاشش صحیح و مناسب مواد افزودنی در لبه های جانبی و فوقانی (نوک) پشته که دارای بیشترین میزان بادبردگی هستند می توان بادبردگی مواد ذره ای از پشته ها را بیش از ۹۹% کاهش داد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق و مشاهدات میدانی، مشکل تداوم بادبردگی در صنایع فولادی عدم وجود برنامه منظم عملیاتی (سطح پوشش، تناوب پاشش، هندسه پشته، تنظیمات فصلی مورد نیاز متناسب با دما و رطوبت محیط، سرعت باد و آموزش راهبران) است.