مقاله بررسی اثر منابع نوری مختلف بر استحکام باند ریز کششی دو نوع ادهزیو به عاج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۳۵۰ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر منابع نوری مختلف بر استحکام باند ریز کششی دو نوع ادهزیو به عاج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحد کیورکننده نوری
مقاله ریز استحکام باند کششی
مقاله باندینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوری عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش کاظمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه بلی اردکانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی سروستانی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: منبع های نوری متفاوت بر روی استحکام باند ترمیم ها تاثیر می گذارند. از این رو هدف از این مطالعه بررسی اثر منابع نوری مختلف بر ریز استحکام باند کششی دو نوع ادهزیو به عاج بود.
روش بررسی: در این مطالعه ۶۰ گونه، در ۶ گروه ده تایی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها تعدادی دندان مولرکشیده شده انسان بود. پس از سایش مینا از سطح باکال هر دندان به وسیله فرز و نمایان شدن عاج سطحی، کامپوزیت رزین (Z250) به صورت لایه و با استفاده از باندینگ های Clearfil SE bond و Adper prompt L-POP قرار داده شد. هر دو ادهزیو با استفاده از واحدهای کیورکننده متفاوت: QTH با شدت (۶۰۰ mw/cm2)،LED  با شدت (۴۰۰ mw/cm2)، PAC با شدت :(۱۲۰۰ mw/cm2) پلیمریزه شدند. گروه ۱: adper/LED، گروه ۲: Adper/Plasma، گروه ۳: Adper/QTH، گروه ۴: SE/LED، گروه ۵: SE/Plasma، گروه ۶:SE/QTH . از هر دندان چند برش با ضخامت ۱ mm بدست آمد. سپس همه نمونه ها تحت آزمون ریز استحکام باند کششی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون T-test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: گروه Clearfil SE/Plasma arc بالاترین میزان استحکام باند را داشت. استحکام باند Adper prompt L-POP بطور قابل ملاحظه ای در بین منابع نوری مختلف متفاوت بود (p<0.05). تفاوت معنی داری در بین باندینگ Adper و  Clearfil SEهنگام استفاده از LED وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که منابع نوری مختلف دارای تاثیر متفاوتی بر روی استحکام باند هستند.