مقاله بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذیری دیوارها
مقاله المان محدود
مقاله جرم افزوده
مقاله فشارهای هیدرودینامیکی
مقاله مخازن آب
مقاله میرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس امیرصمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبه فشار هیدرودینامیکی مهمترین مساله در تحلیل مخازن ذخیره آب می باشد. در آیین نامه های رایج، رابطه فشار هیدرودینامیکی بر روی بدنه مخزن با فرض صلب بودن دیوارها به دست می آید و در مدل دینامیکی مخازن اثر مایع به صورت یک جرم افزوده بر روی دیوارهای مخزن در نظر گرفته می شود. در این مقاله به منظور در نظر گرفتن اثر انعطاف پذیری دیوارها در محاسبه فشار هیدرودینامیکی و در تحلیل دینامیکی سازه، از یک روش پیشنهادی المان محدود به صورت حل گام به گام استفاده می شود. روش پیشنهادی این مزیت را دارد که تحلیل در هر شرایطی دارای پایداری عددی بوده و در آن فشار هیدرودینامیکی به عنوان بار خارجی در هر گام زمانی در طول تحلیل تاریخچه زمانی بر روی دیوار مخزن قرار می گیرد. در تحلیل، دیوارهای مخازن مستطیلی با مقاطع مختلف منشوری و غیر منشوری مدل شده و پس از تحلیل تاریخچه زمانی با روش پیشنهادی تحت شتاب افقی زمین، پاسخ های دینامیکی شامل تغییر مکان ها و فشارهای هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای مدل های مختلف، جرم افزوده از رابطه میان شتاب دیوار مخزن و فشار هیدرودینامیکی تعیین شد. نتایج تحلیل نشان می دهند که جرم افزوده و فشار هیدرودینامیکی تابعی از انعطاف پذیری دیوارهای مخزن می باشند. در آیین نامه ها نسبت میرایی برای مخازن خالی و پر مقدار ثابت ۵% پشنهاد شده است. به منظور بررسی اثر این نسبت بر روی پاسخ های دینامیکی، مخازن با نسبت های مختلف میرایی تحلیل شدند که نتایج نشان می دهند مقدار نسبت میرایی اثر زیادی بر روی پاسخ های دینامیکی دارد.