مقاله بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایین SIC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایین SIC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله SiC
مقاله میکروحفره
مقاله منیزیوترمال
مقاله نانو کامپوزیت
مقاله فورفوریل الکل
مقاله زئولیتZSM-5

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکرگزارمجرد بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کهریزسنگی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو SiC متخلخل با سطح ویژه بالا می تواند به عنوان پایه کاتالیست و هم چنین، جهت بهینه نمودن فرآیند زینترینگ بدنه هایSiC بکار گرفته شود در این پژوهش بمنظور سنتز SiC متخلخل ابتدا میکرو حفره زئولیت ZSM 5 سنتز گردید. سپس عامل کربنی فورفوریل الکل درون حفرات زئولیت ZSM 5 تلقیح شد و نانو کامپوزیت زئولیت ZSM 5/ فورفوریل الکل دراتمسفر آرگون و در دمای ۹۰۰OC با زمان ماندگاری شش ساعت در درجه حرارت بیشینه کربونیزه شد. نانو کامپوزیت زئولیت ZSM 5/کربن بدست آمده بر اساس واکنش استوکیومتری با منیزیم ریز دانه مخلوط شد و در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد و با زمان ماندگاری شش ساعت قرار گرفت. هم چنین، بمنظور بررسی تاثیر میزان و نوع کربن، کربن های متخلخل ناشی از قالب های زئولیت سنتزی ZSM 5، زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت و مزو حفره MCM 48 سنتز شدند. نانو کامپوزیت زئولیت ZSM 5/ کربن با نسبت استوکیومتری منیزیم و با نسبت های گوناگون استوکیومتری از کربن های سنتز شده و هم چنین، کربن سیاه مخلوط گردید و در دو دمای گوناگون ۶۵۰ و ۸۰۰ درجه سانتی گراد با زمان ماندگاری شش ساعت در درجه حرارت بیشینه تحت اتمسفر آرگون قرار گرفت. نمونه ها در نهایت، تحت عملیات اسید شویی قرار گرفتند. زئولیت ZSM 5، نانو کامپوزیت زئولیت ZSM 5/ کربن، کربن های پیش سازه سنتز شده و سیلیکون کاربید بدست آمده، به وسیله پراش اشعه ایکس، آنالیز توزین حرارتی، میکروسکوپ الکترونی روبشی،XRF و BET مشخصه یابی شدند. مقایسه داده های ناشی از پراش اشعه ایکس از نمونه ی سنتز شده به وسیله نانوکامپوزیت زئولیت ZSM 5/ کربن و کربن CMK 1 با نمونه های دیگر نشان داد، استفاده از کربن با سطح ویژه بالا (کربن CMK 1) با افزایش فاز کاربید سیلیسیم همراه می باشد.