مقاله بررسی اثر مقادیر و روش های مختلف کودهای حاوی روی بر عملکرد سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مقادیر و روش های مختلف کودهای حاوی روی بر عملکرد سویا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله روی
مقاله محلول پاشی
مقاله نواری
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سویا به عنوان یکی از زراعت های اصلی در شمال کشور به خصوص در منطقه گرگان و مازندران می باشد. دانه سویا ارزش غذایی زیادی داشته و در صنایع غذایی از آن استفاده زیادی می شود. به دلیل اهمیتی که عناصر غذایی در عملکرد سویا دارند و با توجه به این که تاکنون در مورد اثر عناصر میکرو بر سویا آزمایش زیادی صورت نگرفته، تحقیق حاضر جهت بررسی اثر مقادیر و روش های مختلف مصرف کودهای حاوی روی بر عملکرد سویا در قالب آزمایش مزرعه ای با تیمارهای صفر، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی همراه با محلول پاشی ۳ در هزار سولفات روی و بدون محلول پاشی در ۴ تکرار انجام شد.
نتایج نشان داد که بیش ترین عملکرد با استفاده از تیمارهای ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی با روش مصرف کود به صورت نواری و محلول پاشی و نیز تیمار ۶۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی به روش سطحی و نواری و محلول پاشی کودهای روی به دست آمد؛ که به ترتیب عملکرد ۲۵۸۰، ۲۴۹۰ و ۲۴۲۰ نسبت به شاهد با عملکرد ۱۳۵۰ نشان دادند. بیش ترین تعداد غلاف نیز در تیمارهای ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار روی به صورت نواری با استفاده از محلول پاشی به دست آمد. اثرات تیمارهای کودی و روش مصرف آن ها بر ارتفاع بوته و وزن هزار دانه معنی دار نگردید.