مقاله بررسی اثر مدت زمان تیمار آنزیمی با اندوگلوکاناز و پالایش در بهبود ویژگی های خمیرکاغذ OCC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۴۱۷ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر مدت زمان تیمار آنزیمی با اندوگلوکاناز و پالایش در بهبود ویژگی های خمیرکاغذ OCC
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمیرکاغذ OCC
مقاله آنزیم اندوگلوکاناز
مقاله زمان تیمار
مقاله ویژگی های فیزیکی
مقاله ویژگی های مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حزبی نازبخت
جناب آقای / سرکار خانم: افرا الیاس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر زمان های مختلف تیمار آنزیمی با اندوگلوکاناز و همچنین سطوح مختلف پالایش بر ویژگی های کیفی خمیرکاغذ OCC بررسی شد. خمیرکاغذ OCC تهیه شده با آنزیم اندوگلوکاناز با مقدار ثابت ۱u (به ازای وزن خشک خمیرکاغذ) در زمان های مختلف (۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و ۲ ساعت) در شرایط ثابت فرایندی تیمار شد. نتایج به دست آمده نشان داده که تیمار آنزیمی خمیرکاغذ OCC در سطوح مختلف زمانی موجب بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذ در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد شده، به طوری که حداکثر بهبود این ویژگی ها در مدت زمان ۰٫۵ ساعت تیمار آنزیمی مشاهده گردید. طولانی تر شدن زمان تیمار آنزیمی تا ۲ ساعت منجر به کاهش معنی دار ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذ شد. همچنین ارزیابی تاثیر سطوح مختلف زمان تیمار آنزیمی در سطوح مختلف پالایش اعمال شده نشان داد که کاغذهای ساخته شده از خمیرکاغذ پیش تیمار شده با آنزیم اندوگلوکاناز (مدت زمان ۰٫۵ ساعت) در سطوح مختلف پالایش کاغذهای با کیفیت بهتری را در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد نتیجه داده است. این در حالیست که افزودن زمان تیمار آنزیمی به ۲ ساعت کاهش شدید ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذ را در سطوح بالاتر پالایش نشان داده است. به طورکلی پالایش خمیرکاغذهای OCC پیش تیمار شده با آنزیم و همچنین خمیرکاغذ شاهد، کاغذهای با مقاومت کلی بیشتری را نتیجه داد.