مقاله بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری
مقاله کارایی سرمایه گذاری
مقاله کیفیت اقلام تعهدی
مقاله بیش سرمایه گذاری
مقاله کم سرمایه گذاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی رابطه میان محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری می پردازد. برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار خان و واتز (۲۰۰۹) و برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از تفاوت سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی استفاده شده است. در این پژوهش، داده های ۱۱۱ شرکت، طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مورد آزمون قرار گرفته است. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اعمال محافظه کاری، کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را افزایش داده اما ارتباط معنی داری میان کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد. یافته مذکور تاکید مجددی بر نقش اقلام حسابداری در کمک به سرمایه گذاران می باشد.