مقاله بررسی اثر متغیرهای مالی در سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تکنیک AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۸۴ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر متغیرهای مالی در سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تکنیک AHP
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده
مقاله ریسک
مقاله قدرت نقد شوندگی
مقاله سود هر سهم و خالص ارزش روز دارائیها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه بدلیل اهمیت روز افزون شرکتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و نقش آنها در توسعه و رشد اقتصادی کشور سعی شده است تا با استفاده از تکنیک AHP و با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان فعال در بورس اوراق بهادار در تهران، فاکتورهای مهم در ارزیابی این شرکتها را رتبه بندی نماییم. ضمن اینکه مهمترین مفاهیم مورد بحث در این مقاله یعنی مفاهیم ریسک، بازده، در آمد هرسهم، خالص ارزش دارائیها، قدرت نقد شوندگی و سیاست تقسیم سود به تفصیل مورد شرح وبسط قرار گرفته است. – فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد بحث قرار گرفته و طی آن به ذکر انواع حالتهای تصمیم گیری، اصول فرآیند سلسله مراتبی و مزایا و محدودیتهای آن نیز پرداخته شد.هچنین مروری کوتاه برفرآیند سلسله مراتبی و علت استفاده و ارتباط آن با تصمیمات سرمایه ای ذکر گردید. دربخش دیگر که به نوعی مهمترین بخش مقاله است، پرسشنامه های مربوط به تکنیک AHP جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و نتایج ارائه گردیده است. جهت انجام محاسبات در این فصل از بسته نرم افزاری EPERT CHOICE 2000 نسخه گروهی استفاده شده است.