مقاله بررسی اثر ماده فعال کننده سطح بر ویژگی های نانوذرات Fe3O4 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ماده فعال کننده سطح بر ویژگی های نانوذرات Fe3O4
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fe3O4
مقاله ماده فعال کننده سطح
مقاله همرسوبی
مقاله نانوذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوذرات Fe3O4 با استفاده از روش همرسوبی تهیه و تاثیر غلظت اسید لاریک به عنوان ماده فعال کننده سطح بر اندازه ذرات و ویژگی های مغناطیسی آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای بدست آوردن این نانوذرات، کلریدهای آهن دو و سه ظرفیتی با تنظیم pH توسط آمونیاک در حضور مقادیر مختلف اسید لاریک رسوب داده شد. برای بررسی توزیع اندازه ذرات از روش تفرق دینامیکی لیزری (DLD) استفاده شد. ساختار و مورفولوژی ذرات به ترتیب با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. خاصیت مغناطیسی ذرات با استفاده از روش گرادیان نیروی متغیر مغناطیسی (AGFM) اندازه گیری شد. نتایجXRD  نشان داد امکان تشکیل فاز فرعیe–Fe2O در کنار Fe3O4 وجود دارد که وابسته به غلظت ماده فعال کننده سطح است و در غلظت بهینه اسید لاریک هیچ فاز فرعی دیده نشد. بررسی های AGFM مشخص کرد که با افزایش غلظت اسید لاریک، اشباع مغناطیس کاهش می یابد. بعلاوه مشخص شد که اندازه بلورک ها، از ۱۰ تا ۲۲ نانومتر تغییر می کند.