مقاله بررسی اثر لتروزول بر لیومیوم علامت دار رحم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۴ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر لتروزول بر لیومیوم علامت دار رحم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیومیوم
مقاله لتروزول
مقاله رحم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمیمی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: طبسی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عابد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدزاده کلهرودی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لیومیوم های رحمی شایع ترین تومورهای خوش خیم رحم هستند، و درمان های طبی متعددی برای این میوم ها پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف تعیین اثر لتروزول در درمان لیومیوم های رحمی علامت دار در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نقوی شهر کاشان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی قبل و بعد می ‎باشد، که در آن ۳۰ نفر از زنان سنین قبل از یائسگی با میوم علامت دار بزرگ و مساوی ۳cm به مدت ۹۰ روز به طور پیوسته تحت درمان با لتروزول به میزان ۲٫۵mg روزانه قرار گرفتند. سپس تاثیر لتروزول بر روی ابعاد میوم، رحم و میزان هموگلوبین FSH، LH و استرادیول، همچنین علائم همراه مانند حجم و طول مدت خونریزی و دیسمنوره مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی زوج و مک نمار تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه لتروزول تاثیر معنی داری بر روی کاهش حجم رحم (p=0.001) و حجم میوم (p<0.001) داشت. همچنین میانگین طول مدت خونریزی (p=0.007) و حجم خونریزی (p<0.001)، کاهش و هموگلوبین ۸% افزایش نشان داد (p<0.001)، اما اثری بر رویLH ، FSH و استرادیول نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد لتروزول منجر به کاهش ابعاد میوم، رحم، میزان و طول مدت خونریزی و افزایش میزان هموگلوبین می شود. لذا می توان از این دارو در درمان لیومیوم های علامت دار استفاده نمود.