مقاله بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری قطره ای
مقاله نوار تیپ
مقاله گرفتگی فیزیکی
مقاله ذرات خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده آرنایی شیلان
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبیاری قطره ای– نواری یکی از روش های نوین آبیاری می باشد که نقش موثری در بهبود راندمان آبیاری و تولید محصولات زراعی و باغی دارد. در این روش آبیاری، گرفتگی فیزیکی مشکل عمده ای به شمار می آید که باعث کاهش یکنواختی پخش آب و افزایش هزینه بهره برداری از سیستم آبیاری می گردد. با وجود سیستم تصفیه مناسب، همچنان برخی از ذرات با قطر کمتر از ۰٫۰۷۵ میلی متر (کوچکتر از قطر فیلترهای توری در سیستم آبیاری قطره ای)، می توانند از فیلترها عبور کرده و باعث گرفتگی قطره چکان ها شوند. در این تحقیق میزان تاثیر این ذرات بر میزان گرفتگی فیزیکی قطره چکان ها بررسی شد. برای این منظور، یک مدل فیزیکی آبیاری قطره ای با سه لاترال و ۷ قطره چکان روی هر لاترال طراحی گردید. از یک مخزن پلاستیکی برای تهیه آب گل آلود حاوی ذرات با هفت بازه قطری مختلف استفاده گردید. در این تحقیق با ورود آب گل آلود حاوی ذرات با بازه قطری مورد نظر، مقادیر دبی قطره چکان ها اندازه گیری گردید. از شاخص های میانگین دبی قطره چکان ها، ضریب یکنواختی کریستیانسن، درصد دبی تخلیه و درصد کاهش دبی برای تحلیل گرفتگی قطره چکان ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که تاثیر قطر ذرات ریز بر گرفتگی قطره چکان ها در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش قطر ذرات، میزان گرفتگی افزایش می یابد. به طوری که در اندازه ذرات با قطرهای کمتر از ۰٫۰۳۷ میلی متر، بیشترین گرفتگی در قطره چکان ها ایجاد می شود.