مقاله بررسی اثر قرص گلایکوگل بر قند خون بیماران دیابتی نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر قرص گلایکوگل بر قند خون بیماران دیابتی نوع ۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابتان
مقاله گلایکوگل
مقاله مریم گلی
مقاله شنبلیله
مقاله جین سینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرادمنش محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اثرات جانبی استفاده از انسولین و عوامل کاهش دهنده قند خون خوراکی، در پژوهش حاضر اثرات پایین آورنده قند خون قرص گلایکوگل (دیابتان) که ترکیبی از گیاه مریم گلی، شنبلیله و جین سینگ می باشد، بررسی گردید.
مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور که در فاصله اسفند ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۳۸۹ روی بیماران دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به درمانگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد، تعداد ۸۰ بیمار دیابتی نوع ۲ که به کنترل ایده آل دیابت دست نیافته بودند انتخاب، و در دو گروه مورد و شاهد قرار داده شدند. بیماران گروه مورد قرص گلایکوگل و گروه شاهد دارونما (روزی ۳ قرص) دریافت نمودند. از بیماران آزمایش های هموگلوبین گلیکوزیله، وضعیت چربی خون، و آزمایش های عملکرد کبدی و کلیوی در ابتدا و انتهای پژوهش، قند خون ناشتا و قند دو ساعت بعد از غذا در ابتدای پژوهش و هر ۲ هفته یک بار تکرار، و دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها: از هر گروه ۵ بیمار به دلایل مختلف از پژوهش حذف شدند. یافته ها حاکی از عدم کاهش معنی دار در هموگلوبین گلیکوزیله و قند خون ناشتا بود، ولی کاهش کلسترول و قند خون دو ساعت بعد از غذا در هفته دوازدهم نسبت به قبل و گروه کنترل معنی دار بود ((P<0.05.
نتیجه گیری: اگرچه قرص گلایکوگل موجب کاهش کلسترول و قند خون دو ساعت بعد از غذا شد، ولی برای قضاوت قطعی در مورد اثر مثبت دارو نیاز به پژوهش ها بیشتر دارد.