مقاله بررسی اثر قابلیت جوانه زنی بذر بر ظهور گیاهچه ارقام تجاری پنبه در شرایط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر قابلیت جوانه زنی بذر بر ظهور گیاهچه ارقام تجاری پنبه در شرایط مزرعه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنیه بذر
مقاله پنبه
مقاله ظهور گیاهچه در مزرعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی آیدین
جناب آقای / سرکار خانم: کاری هفت چشمه نادره
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری درمنکی ویکتوریا
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر قابلیت جوانه زنی بذر بر ظهور گیاهچه در مزرعه ارقام تجاری پنبه در مزرعه آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج به اجرا در آمد. به این منظور بذرهای پنبه ارقام مهر، ورامین، ساحل و بختگان تولید شده در سال ۱۳۸۶ با قابلیت جوانه زنی ۷۰، ۸۰ و ۹۰ درصد در مزرعه به صورت آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره با ۱۲ تیمار (۴ رقم × ۳ قابلیت جوانه زنی بذر) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار کشت شدند. سپس درصد ظهور اولیه گیاهچه، درصد ظهور نهایی گیاهچه، سرعت ظهور گیاهچه در مزرعه، سرعت ظهور تجمعی گیاهچه، متوسط زمان ظهور گیاهچه، شاخص ظهور گیاهچه و شاخص های بنیه گیاهچه درمزرعه اولیه و نهایی تعیین گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که بذرهای ارقام دارای قوه نامیه بالای استاندارد از درصد ظهور و استقرار گیاهچه مطلوبتری در مزرعه برخوردار بودند. همچنین از نظر تمامی شاخص های مورد بررسی به جز سرعت ظهور گیاهچه در مزرعه رقم ورامین نسبت به سایر ارقام برتر بود، از این رو با توجه به میزان مصرف بالای بذر پنبه در کشور به دلیل عدم اطمینان از ظهور گیاهچه و استقرار مطلوب بوته در مزرعه و به منظور کاهش میزان بذر مصرفی، بذرهای با قابلیت جوانه زنی بالای استاندارد توصیه می گردند.