مقاله بررسی اثر فوری ارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج در افراد غیر ورزشکار و جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب توانبخشی از صفحه ۲۲ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر فوری ارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج در افراد غیر ورزشکار و جوان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاش کل بدن
مقاله حداکثر قدرت ایزومتریک
مقاله عضلات آرنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی صدیقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی کلانتری خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده باغبان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: ارتعاش کل بدن به عنوان یک شیوه تمرینی موثر برای ساختارهای ماسکلواسکلتال است که ترکیب آن با تمرینات مقاومتی در بهبود قدرت و توان موثر می باشد. تاکنون فقط تعداد معدودی از مطالعات اثر ارتعاش کل بدن را بر قدرت عضلات اندام فوقانی بررسی کرده اند. در اکثر مطالعات تاثیرات ارتعاش کل بدن به طور مستقیم با انجام پرس سینه روی صفحه ارتعاشی بر روی اندام فوقانی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات حاد یک جلسه ای ارتعاش کل بدن که به طور غیر مستقیم اعمال می شود، بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج در افراد غیرورزشکار و جوان می باشد.
مواد و روش ها: ۳۰ داوطلب سالم غیرورزشکار به طور تصادفی در دو گروه ارتعاش کل بدن (N=15) و گروه کنترل (N=15) قرار گرفتند. در گروه ارتعاش کل بدن حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج قبل و بعد از ارتعاش (۳ ست ۴۵ ثانیه ای با فرکانس ۵۰ هرتز و دامنه پایین) با استفاده از ترنسدیوسر اندازه گیری شد. در گروه کنترل نیز همین روند با ویبراسیون خاموش انجام شد.
یافته ها: ارتعاش کل بدن باعث افزایش قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج به طور معنی دار می شود (P=0.004).
نتیجه گیری: به نظر می رسد اعمال کوتاه مدت و یک جلسه ای ارتعاش کل بدن که به صورت غیر مستقیم اعمال می شود، روشی موثر در افزایش قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج است. همچنین در صورت استفاده ارتعاش کل بدن با شکل های فانکشنال تمرینات دیگر نتایج بهتری حاصل می شود.