مقاله بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولترافیلتراسیون
مقاله پراکسید
مقاله ترکیبات قطبی
مقاله دی ان کونژگه
مقاله عدد کربونیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازمند راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهوش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهای اخیر تمایل به جایگزینی فرایند غشایی با روش متداول تصفیه روغنها و چربیهای خوراکی رو به گسترش است. در تحقیق حاضر اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر پایداری اکسایشی روغن کانولا مورد بررسی قرار گرفت. اولترافیلتراسیون با استفاده از غشاء صفحه ای PVDF با پیکربندی انتها بسته با دو MWCO متفاوت ۵۰ (M116) و (M183) 100 کیلودالتون در دماها و فشارهای متفاوت (۲۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد و ۲ تا ۵ بار) انجام گرفت. پایش متغیرهای اولیه و ثانویه اکسایشی بیانگر دفع بیشتر ترکیبات پراکسیدی از غشاء M183 و دفع کارآمدتر ترکیبات مزدوج و کربونیلی از غشاء M116 بود. افزایش دمای عملیاتی باعث کاهش عدد پراکسید تراوه و افزایش عدد کربونیل آن شد. نتایج همچنین بیانگر دفع کارامد ترکیبات قطبی کل در طی فرایند اولترافیلتراسیون در مقایسه با روش متداول تصفیه بود.