مقاله بررسی اثر فاکتورهای محیطی روی مواد موثره گرز خشخاش سیاه (.Papaver bracteatum Lindl) در مراتع کوهستانی رینه استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر فاکتورهای محیطی روی مواد موثره گرز خشخاش سیاه (.Papaver bracteatum Lindl) در مراتع کوهستانی رینه استان مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Papaver bracteatum Lindl
مقاله تبایین
مقاله گرز
مقاله شیب دامنه
مقاله ارتفاع از سطح دریا
مقاله مراتع ییلاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیانتی تیلکی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: طبری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناسایی مواد موثره کپسول گیاه Papaver bracteatum Lindl. تیره خشخاش (Papaveraceae) و تعیین اثر شیب، ارتفاع و خاک بر کمیت و کیفیت آن مواد در کوهستان رینه مازندران انجام گرفت. بدین منظور گرزهای ۵۰ پایه از این گیاه در دو مرحله قبل از تکامل و بعد از تکامل گرز از دو شیب ۱۰-۴ درصد و بیشتر از ۴۰ درصد ارتفاعات ۲۵۰۰-۲۴۰۰ و ۳۰۰۰-۲۹۰۰ متر از سطح دریا به همراه نمونه خاک جمع آوری و برداشت گردید. آنالیز مواد موثره به روش کروماتوگرافی لایه نازک، بافت خاک به روش هیدرومتری، اسیدیته با pH متر و هدایت الکتریکی با EC سنج اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخصه های اصلی خاک در دو ارتفاع مختلف و دو شیب متفاوت اختلاف معنی دار ندارند (P<0.05). آلکالوییدهای شاخص در گرز، مانند تبایین که ضد اعتیاد است و پاپاورین به ترتیب ۰٫۹۵ و ۱٫۰۱ درصد می باشند. بیشترین میزان مواد موثره در مرحله قبل از تکامل گرز، در شیب زیاد (بیش از ۴۰ درصد) ارتفاعات پایینی (۲۵۰۰-۲۴۰۰ متر) تولید شده است.