مقاله بررسی اثر غلظت های گوناگون کلرید جیوه بر مراحل تکوین جنین ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر غلظت های گوناگون کلرید جیوه بر مراحل تکوین جنین ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید
مقاله کلرید جیوه
مقاله جنین ماهی
مقاله ارگانوژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان ساروی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اثر آلاینده ها بر روند تکوین جنینی به ویژه آبزیان به اثبات رسیده است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات سمیت کلرید جیوه بر مراحل تکوین جنین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) صورت پذیرفت. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی مرکز تکثیر و پرورش ماهی سفید شهید رجایی ساری در سال ۱۳۹۰ طی دو مرحله انجام شد. مرحله اول به مدت ۹۶ ساعت،برای تعیین سمیت کلرید جیوه (LC50) با ۵ تیمار با غلظت های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میکروگرم در لیتر و تیمار شاهد (بدون کلرید جیوه). اثر غلظت های مختلف کلرید جیوه بر مراحل رشد و نمو جنینی در ۳ تکرار انجام شد. میزان (LC 96 h) بر جنین ماهی سفید ۱۰۲٫۴۱ میکروگرم در لیتر تعیین شده است. مرحله دوم در مدت ۷ روز: به منظور بررسی میزان تاثیر کلرید جیوه بر مراحل ارگانوژنز جنین در غلظتی کمتر از (غلظت های کشنده ۵۰% جامعه LC50) با ۳ تیمار (۲۰، ۵۰ و ۱۰۰) میکرو گرم در لیتر کلرید جیوه و تیمار شاهد، در ۳ تکرار انجام شد. با بررسی مراحل جنینی و روش تحلیل آماری در تیمار ۲۰ ppb، کلرید جیوه محلول در آب سبب تاخیر در مراحل تکامل و کاهش رشد در جنین گردید و میزان مرگ و میر ۶٫۲۵% ثبت گردید و ایجاد (۷٫۵-۳)% آنورمالی در اندام ها شامل، خمیدگی در ناحیه دمی و ستون فقرات مشاهده گردید. در تیمار۵۰ ppb  کلرید جیوه محلول در آب افزایش مرگ و میر حدود ۳۰٫۲۵% و در تیمار ۱۰۰ ppb کلرید جیوه ۴۹٫۵%. میزان ناهنجاری در تیمار ۵۰ ppb کلرید جیوه ۳۸٫۹% و در تیمار۱۰۰ ppb  کلرید جیوه ۵۳٫۹% بود. آنورمالی در اندام های جنین مانند خمیدگی در ناحیه دم و ستون فقرات و ادم در کیسه زرده مشاهده شد.