مقاله بررسی اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی در ریز ازدیادی درخت تا (Celtis caucasica Willd) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی در ریز ازدیادی درخت تا (Celtis caucasica Willd)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخت تا
مقاله تنظیم کننده های رشد گیاهی
مقاله ریزازدیادی
مقاله مریستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادور فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی شاهراجی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: امام میترا
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Celtis caucasica Willd یکی از درختان بومی جنس Celtis در ایران است. با توجه به اینکه درخت تا، گونه ای مقاوم به خشکی بوده و برخلاف جنس های دیگر خانواده نارون به بیماری مرگ نارون مقاوم است، بنابراین حفظ و تکثیر پایه های برتر آن به طریق غیرجنسی برای تولید در مقیاس انبوه برای جنگلکاری در مناطق خشک و انجام مطالعات بعدی حائز اهمیت است. در این تحقیق تکثیر غیرجنسی گونه مورد نظر به روش ریزازدیادی مرسوم با استفاده از کشت مریستم مورد بررسی قرار گرفت. بهترین تیمار سترون سازی کلرید جیوه ۰٫۱ درصد به مدت ۱ دقیقه برای جوانه های نهال حاصل از ریشه جوش ژنوتیپ بالغ در فصل زمستان و به مدت ۵ تا ۷ دقیقه برای پایه بالغ در فصل پاییز بود. در بررسی صفات شاخه زایی در تمامی موارد میان تیمارهای اعمال شده تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد که در این میان تیمار شاخه زایی محیط کش DKW حاوی ۰٫۵ میلی گرم در لیتر BAPو ۰٫۵ میلی گرم در لیتر ۲ ip برای استقرار و شاخه زایی مناسب است. پیش تیمار ریشه زایی در محیط کشت پایه بدون هورمون به مدت دو هفته و بعد ریشه زایی در محیط کشت DKW با دو تیمار هورمونی اکسین ۰٫۵ میلی گرم در لیتر IBA و ۰٫۵ میلی گرم در لیتر NAA به صورت مجزا و تلفیقی انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار ۰٫۵ میلی گرم در لیتر NAA با دارا بودن بیشترین میزان رشد طولی ریشه، مناسب ترین ترکیب برای ریشه زایی است. به طوری که گیاهچه های ریشه دار شده توسط ۰٫۵ میلی گرم در لیتر IBA از بالاترین میزان سازگاری در حد ۹۹ درصد برخوردار بودند.