مقاله بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه (.Citrullus lanatus Thunb) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه (.Citrullus lanatus Thunb)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتیموان
مقاله پارامترهای رشد
مقاله پرولین
مقاله کلروفیل
مقاله Citrullus lanatus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی شهری مریم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: لاهوتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتشار وسیع آنتیموان در محیط زیست ناشی از فرایندهای طبیعی و فعالیت های انسانی می باشد. آنتیموان فلزی سنگین و سمی برای گیاهان، جانوران و انسان می باشد. به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف آنتیموان بر فعالیت های رشد و نمو گیاه هندوانه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهچه های هندوانه در محیط کشت هیدروپونیک حاوی غلظت های مختلف آنتیموان (۰، ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۰٫۷۵، ۱، ۱٫۵، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ میلی گرم در لیتر) قرار گرفتند. بعد از چهار هفته نمونه های مورد نظر از بافت های برگ و ریشه گیاهان برداشت شده و جهت سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند با افزایش غلظت آنتیموان درمحلول غذایی، کاهش غلظت کلروفیل و پارامترهای رشد در نمونه های مورد بررسی معنی دار بود (P<0.05) همچنین محتوای پرولین ریشه و بخش هوایی، با افزایش غلظت آنتیموان، به طور معنی داری افزایش یافت. افزایش غلظت آنتیموان در محیط کشت، موجب افزایش قابل توجه آنتیموان ریشه و بخش هوایی شد که این انباشت در ریشه ها بسیار بیشتر از بخش هوایی بود.