مقاله بررسی اثر غلظت بر خواص ساختاری و اپتیکی فیلم های نازک اکسید منگنز به دست آمده از دو سل اسیدی و بازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۶۶ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر غلظت بر خواص ساختاری و اپتیکی فیلم های نازک اکسید منگنز به دست آمده از دو سل اسیدی و بازی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل – ژل
مقاله فیلم های نازک
مقاله اکسید منگنز
مقاله ثوابت اپتیکی
مقاله خواص ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیشدادیان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی قدسی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش فیلم های نازک اکسید منگنز به کمک روش سل – ژل و با تکنیک غوطه وری تهیه شدند و تاثیر تغییر غلظت بر روی خواص ساختاری و اپتیکی فیلم های نازک اکسید منگنز که به کمک IR خشک شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. این نمونه ها از دو نوع سل اسیدی و بازی و با پیش ماده های اصلی استیل استونات منگنز و استات منگنز ۴ آبه تهیه شدند. لایه های به دست آمده از سل بازی، به دلیل ویسکوزیته بالایشان، ضخامت بیشتری داشتند. خواص ساختاری و مورفولوژی فیلم های نازک اکسید منگنز به کمک نمودارهای XRD و تصاویر AFM مورد بررسی قرار گرفتند. خواص اپتیکی این فیلم ها با استفاده از طیف تراگسیل آنها تعیین شد. ثوابت اپتیکی و گاف انرژی نیز به کمک مینیمم سازی طیف تراگسیل تولید شده نسبت به داده های تجربی محاسبه گردید.