مقاله بررسی اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر جوانه زنی بذر زالزالک بومی (Crataegus assadii) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۶۶ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر جوانه زنی بذر زالزالک بومی (Crataegus assadii)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی
مقاله Crataegus assadii
مقاله خواب بذر
مقاله اسید جیبرلیک
مقاله سرمادهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاده واقفی سعیده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیشتر بذرهای گونه های زالزالک مشکل جوانه زنی دارند. در این تحقیق شکستن خواب بذر زالزالک بومی ایران (Crataegus assadii) مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی درصد تعداد جنین موجود در میوه مشخص شد که ۳۵ درصد از میوه های این گونه دارای جنین می باشند. بدین منظور تیمارهای زیر شامل: – قراردادن بذرها به مدت ۲۴ ساعت در جریان آب، به دنبال آن (با و بدون خراش دهی) نگهداری در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد به مدت سه ماه و سپس سرمادهی به مدت چهار و نیم ماه در گلدان – قرار دادن در اسید جیبرلیک با غلظتهای ۱۵۰ و ۳۰۰ ppm به مدت ۲۴ ساعت در تاریکی و سپس ۱ ماه سرمادهی – استفاده از نیترات پتاسیم با غلظتهای ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۱ درصد- قرار دادن بذرها در خاک مزرعه از اواخر زمستان (با و بدون خراش دهی) تا بهار سال دوم. درصد، شاخص و سرعت جوانه زنی بذرها با ۳ تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمار بذرهای خراش دهی شده با تناوب دمایی نگهداری سه ماه در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد، و چهار و نیم ماه سرما دهی در گلدان با ۶۲ درصد جوانه زنی موفق ترین تیمار اعمال شده بود.