مقاله بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاههای گون گزی (Astragalus adscendens) در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاههای گون گزی (Astragalus adscendens) در استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گون گزی (Astragalus adscendens)
مقاله متغیرهای اقلیمی
مقاله تجزیه عاملی
مقاله رویشگاههای استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رائینی سرجاز محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خداقلی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه گون گزی (Astragalus adscendens) (Boiss & Haussn) در سطح مراتع استان اصفهان، ۵۷ متغیر اقلیمی با بیشترین اهمیت از نظر شرایط بوم شناسی این گونه، انتخاب شدند. از روش تجزیه عاملی به منظور کاهش ابعاد ماتریس داده، در نرم افزار spss ver 16 استفاده شد. نقشه های عوامل اقلیمی استان اصفهان حاصل تجزیه عاملی ترسیم گردید. به طوری که با نقشه تیپ بندی پوشش گیاهی و نقشه ارتفاع رقومی استان انطباق داده و نواحی رویشگاه گون گزی در استان مشخص شدند. این بررسی نشان داد که سه عامل دما، بارش، تابش و باد به ترتیب ۴۷٫۴، ۳۰، ۱۲٫۸ درصد و در کل ۹۰٫۲ درصد پراش متغیرهای اولیه اقلیم رویشی استان اصفهان را بیان می کند. سه عامل اقلیمی بدست آمده و میانگین عناصر اقلیمی مورد استفاده در نواحی رویشگاه گون گزی با نواحی فاقد این گونه در سطح استان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که نواحی از استان با ارتفاع بالاتر از ۲۴۰۰ متر که اقلیم سرد تا فراسرد، تعداد روزهای برفی و یخبندان بالا به همراه رطوبت نسبی تقریبا ۵۰ درصد، بارش بیشتر از ۴۰۰ میلی متر در سال و تابش نسبی دارند، رویشگاه اصلی این گونه می باشند. عوامل محیطی، سازوکارهای درونی و بیرونی گون گزی شرایط را برای استقرار هر چه بهتر آن در این ارتفاع و اقلیم فراهم می کند. بنابراین دامنه بردباری این گونه نسبت به عوامل اقلیمی محدود است.