مقاله بررسی اثر عملیات سریع سرمایش (Cryogenic treatment) بر قابلیت برندگی فایل های چرخشی نیکل – تیتانیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عملیات سریع سرمایش (Cryogenic treatment) بر قابلیت برندگی فایل های چرخشی نیکل – تیتانیوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلیاژ نیکل تیتانیوم
مقاله معالجه ریشه دندان
مقاله پلکسی گلاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای بهبود آلیاژ نیکل – تیتانیوم جهت استفاده در درمان ریشه تلاش های بسیاری صورت گرفته است. خصوصیات سطحی این آلیاژ را می توان با تغییراتی نظیر الکتروپالیش کردن و کاشتن یون در سطح، بهبود بخشید تا بر قابلیت برندگی آن موثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عملیات سریع سرمایش بر قابلیت برندگی فایل های چرخشی نیکل – تیتانیوم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی از ۶۰ عدد فایل چرخشی Hero642 (سایز ۲۵، تقارب ۴ درصد) در سه گروه ۲۰ تایی استفاده شد. گروه اول: فایل هایی که تحت عملیات سریع سرمایش قرار نگرفتند. گروه دوم: بلافاصله بعد از عملیات سریع سرمایش (۲۴ ساعت غوطه ورسازی در حمام نیتروژن مایع با دمای -۱۹۶°c) مورد سنجش قابلیت برندگی قرار گرفتند و گروه سوم: پیش از سنجش قابلیت برندگی دمای نمونه ها طی ۲۴ ساعت به آرامی به دمای محیط رسانده شد. برای ارزیابی قابلیت برندگی، نگارندگان سیستم نوینی طراحی و استفاده کردند. فایل های چرخشی به ماشین آزمون متصل شدند و به مدت ۱۰ ثانیه در طول ۱۶ میلی متر روی پلکسی گلاس حرکت چرخشی انجام دادند. کاهش وزن و عمق شیارهای ایجاد شده روی پلکسی گلاس ها اندازه گیری شد. جهت مقایسه میانگین قابلیت برندگی سه گروه، از آزمون آنالیز واریانس یک و دوطرفه در سطح اطمینان ۰٫۹۵ استفاده شد.
یافته ها: گروه دوم به طور معنی داری شیارهای عمیق تری ایجاد کرده و کاهش وزن بیشتری نسبت به دو گروه دیگر داشت (p value<0.001، p value= 0.022) که به مفهوم بهبود قابلیت برندگی است اما از نظر قابلیت برندگی، بین گروه های اول و سوم اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (p value= 0.23، p value= 0.61).
نتیجه گیری: اجرای عملیات سریع سرمایش تا مدت محدودی بعد از عملیات خصوصیات سطحی آلیاژ نیکل – تیتانیوم را بهبود بخشیده و کارایی برندگی فایل های چرخشی نیکل – تیتانیوم را افزایش می دهد.