مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر بافت کبد و عناصر خونی مس، آهن، روی و منیزیم در موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر بافت کبد و عناصر خونی مس، آهن، روی و منیزیم در موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله رادیکال آزاد
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله گیاه مریم گلی
مقاله ایزونیازید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پور شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نجاری محیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استرس اکسیداتیو بصورت تغییر در تعادل پرواکسیدان و آنتی اکسیدان به سمت تشکیل پرواکسیدان تعریف می شود که در نهایت باعث بروز بیماری های مختلف و آسیب بافتی می گردد. در این مطالعه از داروی ایزونیازید بعنوان یک اکسیدان به منظور تولید رادیکال آزاد استفاده شد و اثر عصاره گیاه مریم گلی بر عناصرخونی مس، آهن، روی و منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از ۶۳ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد. حیوانات در ۹ گروه ۷ تایی قرارگرفتند. گروه ۱ (کنترل)، گروه ۲ (شاهد دریافت کننده حلال داروی ایزونیازید یا سرم فیزیولوژی)، گروه ۳ (دریافت کننده داروی ایزونیازید با دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان) و گروه های ۴، ۵ و ۶ عصاره گیاه مریم گلی را به ترتیب با دوزهای ۱۰۰، ۲۵۰ و۴۰۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن حیوان بصورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. گروه های ۷، ۸ و ۹: داروی ایزونیازید را با دوز۵۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن حیوان به صورت خوراکی (گاواژ) و همزمان عصاره گیاه مریم گلی را به ترتیب با دوزهای ۱۰۰، ۲۵۰ و ۴۰۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن حیوانات به روش تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. مدت تیمار حیوانات ۴ هفته بود.در آخرین روز، خونگیری از قلب حیوانات انجام شد و کبد جهت برش بافتی جدا گردید و میزان عناصر مس، آهن، روی و منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی عصاره گیاه مریم گلی باعث افزایش سطح سرمی عنصر روی و مس گردید و کاهش معنی داری در سطح سرمی منیزیم نسبت به عنصرهای دیگر مشاهده شد. با دریافت دارو مقدار آهن افزایش یافت و با تجویز عصاره مریم گلی سطح آهن کاهش یافت. به نظر می رسد در تحقیق حاضر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی با دوزهای ۱۰۰، ۲۵۰ و ۴۰۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن اثر ترکیبات تانن و مواد تلخ گیاه را (با سمیت کم و محدود) بیشتر نشان داده است.