مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست گیاه لیمو آب (Citrus aurantifolia) بر هورمون های محور هیپوفیز- گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۸۴ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست گیاه لیمو آب (Citrus aurantifolia) بر هورمون های محور هیپوفیز- گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست لیموترش
مقاله موش صحرایی نر
مقاله تستوسترون
مقاله LH
مقاله FSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت خواه جهرمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرجمند مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرجهرمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لیمو آب یکی از مهمترین گیاهانی است که در درمان بیماری های مختلف استفاده می شود. این مطالعه، برای بررسی اثرات عصاره لیموآب روی هورمون های گنادی–هیپوفیزی و اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ انجام شد. پوست لیموترش خشک گردید و بعد از تهیه عصاره از آن جهت تزریق استفاده شد. موش های گروه کنترل آب آشامیدنی شهر دریافت کردند. آزمایش در دو دوره تیمار و پس از آن انجام شد. در دوره تیمار موش های گروه تجربی غلظت های ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان، عصاره هیدروالکلی را به مقدار ۱ سی سی و به مدت ۲ هفته به صورت درون صفاقی دریافت کردند و دوره پس از تیمار به مدت ۱ هفته بدون تزریق انجام گردید. پایان هر دوره موش ها به کمک اتر بیهوش شده و پس از خونگیری از قلب آنها تشریح شدند. تعداد سلول های سرتولی و لایدیگ در مقاطع بافتی هرگروه شمارش گردید. همچنین غلظت هورمون های تستوسترون،  LHو FSH به روش الیزا اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد سلول های سرتولی و لایدیگ کاهش معنی داری (P<0.05) در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل دارد. هم چنین نتایج نشان داد که غلظت هورمون LH در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری (P<0.05) پیدا کرده است. ولی اختلاف معنی داری در غلظت هورمون های تستوسترون و FSH مشاهده نشد. می توان چنین نتیجه گیری کرد که پوست لیموترش موجب کاهش تعداد سلول های لایدیگ در لوله های منی ساز شده و با تاثیر بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد باعث کاهش غلظت هورمون LH در موش صحرایی نر بالغ گردیده است.