مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر شاخص های استرس اکسیداتیو مغز جنین موش های صحرایی تحت استرس مزمن پره ناتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۴۸۲ تا ۴۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر شاخص های استرس اکسیداتیو مغز جنین موش های صحرایی تحت استرس مزمن پره ناتال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپولیس
مقاله استرس پره ناتال
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله مغز جنین
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثامنی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کواکبیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی امجد محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بندگی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهپور
جناب آقای / سرکار خانم: طاهریان عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرس های پره ناتال دارای اثرات گوناگونی بر ویژگی های ساختاری و سیستم آنتی اکسیدانی جنین بوده و اختلالاتی را در تنظیم محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال ایجاد می کنند. پروپولیسیکی از قوی ترین آنتی اکسیدان های طبیعی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر میزان شاخص های استرس اکسیداتیو ناشی از استرس محدودیت حرکتی پره ناتال در مغز جنین موش های صحرایی بود.
مواد و روش ها: موش های صحرایی ماده باردار از نژاد ویستار، به ۶ گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه بدون استرس + حلال پروپولیس، گروه استرس + حلال پروپولیس، گروه استرس + پروپولیس با دوز ۵۰ mg/kg، گروه استرس + پروپولیس با دوز ۱۰۰ mg/kg و گروه استرس + پروپولیس با دوز ۲۰۰ mg/kg. در گروه های سوم تا ششم، استرس محدودیت حرکتی به میزان ۶ ساعت در روز، از روز ۱۲ تا ۲۰ بارداری اعمال گردید. در روز ۲۱ بارداری پس از خون گیری و خارج نمودن مغز جنین ها، سطح کورتیکوسترون خون و میزان شاخص های MDA (مالون دی آلدئید)، قدرت آنتی اکسیدانی تام (FRAP)، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) مغز اندازه گیری شد.
یافته ها: استرس مزمن پره ناتال باعث افزایش معنی دار سطح کورتیکوسترون خون و میزان شاخص استرس اکسیداتیوMDA و کاهش معنی دار میزان FRAP،SOD و GPx در بافت مغز جنین های ۲۱ روزه نسبت به گروه کنترل می شود. درمان موش های باردار تحت استرس مزمن با عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی، به طور معنی داری سطح کورتیکوسترون خون و MDA مغز را کاهش و هم چنین میزان FRAP،SOD  و GPx را در بافت مغز جنین ها افزایش داد.
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که پروپولیس ایرانی قادر است از افزایش کورتیکوسترون خون وMDA مغز و کاهش عوامل آنتی اکسیدانی SOD،FRAP وGPx بافت مغز در شرایط استرس مزمن دوران پره ناتال جلوگیری کند.