مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گلپر روی تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول بر روی موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گلپر روی تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول بر روی موش سوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه گلپر
مقاله تشنج
مقاله موش سوری
مقاله پنتیلن تترازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ارمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی بنیامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: صرع شایع ترین اختلال عصبی پس از سکته مغزی است، هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گلپر روی تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول بر روی موش سوری بود.
روش بررسی: در این تحقیق ۳۰ سر موش سوری به ۵ گروه شش تایی تقسیم شدند. در گروه های آزمایشی، عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گلپر در دوزهای ۷۵، ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم به صورت داخل صفاقی ۳۰ دقیقه قبل از پنتیلن تترازول (۸۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) تزریق شد و در طی ۲۰ دقیقه رفتارهای تشنجی توسط دوربین فیلمبرداری شد و سپس مدت زمان به ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گلپر سبب افزایش در مرحله تونیک در دوزهای ۳۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم معنی دار می گردد. در مرحله تونیک-کلونیک افزایش آستانه فقط در دوز ۶۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم معنی دار است. این عصاره به طور معنی داری میانگین مدت زمان باقی ماندن در تشنج تونیک و تونیک-کلونیک را کاهش داد.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد تزریق عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گلپر درکاهش مراحل تشنج حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی کوچک موثر و همچنین آستانه شروع و مدت زمان باقی ماندن در هریک از مراحل تشنج را به ترتیب افزایش و کاهش می دهد.