مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدی در موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدیسمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدی در موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدیسمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپیل تیواوراسیل
مقاله کم کاری تیروئید
مقاله گیاه مریم گلی
مقاله لووتیروکسین
مقاله موش های صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرازی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی مینو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی بطور گسترده در سراسر دنیا صورت می گیرد. اختلال هیپوتیروئیدی به دلائل مختلفی بروز می نماید و موجب بروز ناهنجاریی در سلول ها و اندام های مختلفی می گردد. گیاه مریم گلی(Salvia officinalis یکی از گیاهان دارویی محسوب می شود که در طب قدیم کاربرد وسیعی داشته و امروزه بسیاری از خواص دارویی آن شناخته شده است. در این مطالعه اثرات عصاره گیاه مریم گلی بر هورمون های تیروئیدی T3 & T4 و TSH در موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدیسمی بررسی گردید.
روش کار: در این مطالعه تجربی، تعداد ۴۰ سر موش صحرائی نر در سه گروه کنترل، گروه تجربی یک (دریافت کننده عصاره) و گروه تجربی دو (چهار گروه با استفاده از داروی پروپیل تیواوراسیل PTU)) با غلظت (۰٫۱ درصد) به صورت خوراکی هیپوتیروئیدی شدند) تخصیص یافتند. در پایان هفته دوم خونگیری از ورید چشمی جهت سنجش T3 & T4 و TSH به عمل آمد. در هفته سوم گروههای دریافت کننده PTU به صورت زیر تقسیم شدند: (هیپوتیروئیدی PTU)) 0.1 درصد، هیپوتیروئیدی دریافت کننده عصاره (۴۰ mg/kg و به صورت (IP، هیپوتیروئیدی دریافت کننده لووتیروکسین (۱۵ mcg/kg، بطور خوراکی در آب آشامیدنی)، هیپوتیروئیدی دریافت کننده لووتیروکسین و عصاره با غلظت ۴۰ mg/kg)، در پایان هفته سوم خونگیری از تمام گروهها به عمل آمده و سنجش سطح سرمی هورمونهای تیروئیدی انجام شد. نتایج بدست آمده به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه گردیدند و با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تحلیل و ارزیابی شدند.
نتایج: غلظت پلاسمایی T3 & T4 و TSH در گروههای تجربی هیپوتیروئیدی دریافت کننده عصاره در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری را نشان دادند (P<0.05).
نتیجه نهایی: نتایج نشان داد که عصاره مریم گلی می تواند محرک غده تیروئید باشد و سطح سرمی هورمونهای T3 & T4 را افزایش دهد.