مقاله بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی زنجبیل (.Zingiber officinale Rosc) بر بی دردی ناشی از هیوسین در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی زنجبیل (.Zingiber officinale Rosc) بر بی دردی ناشی از هیوسین در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجبیل
مقاله درد
مقاله موش صحرایی
مقاله هیوسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنین پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: گمار علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اخیرا توجه زیادی به تداخل بین داروهای صناعی و عصاره های گیاهی در ایجاد پاسخ های فارماکولوژیک شده است. به عنوان مثال، ترکیب عصاره های گیاهی با داروهای معمول ضددردی با افزایش اثر ضددردی، امکان استفاده از حداقل دوز و عوارض جانبی را فراهم می کند.
هدف: در این مطالعه اثرات تجویز عصاره زنجبیل، مورفین، هیوسین و ترکیب زنجبیل و هیوسین بر کنترل درد در موش های صحرایی بررسی شد.
روش بررسی: موش ها به صورت تصادفی به ده گروه شش تایی تقسیم بندی شدند. هیوسین (۱۰ و ۵، ۱، ۰٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم) و مورفین (۲٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم)، به صورت داخل صفاقی تزریق شد. یک ساعت قبل از تجویز هیوسین، عصاره (۲۰۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت گاواژ به حیوانات تجویز شد. ۳۰ دقیقه پس از آخرین تیمار، موش ها مورد آزمون tail – flick قرار گرفته و نتایج به دست آمده ثبت شد.
نتایج: تجویز هیوسین با دوزهای ۱۰ و ۵، ۱ میلی گرم بر کیلوگرم و مورفین (۲٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم)، به صورت معنی داری اثرات ضددردی در آزمون پس کشیدن دم ایجاد نمود (p<0.001، p<0.05، p<0.01، p<0.001). ترکیب عصاره زنجبیل و هیوسین (۰٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم) بی دردی بیشتری نسبت به گروه های تنها دریافت کننده عصاره و یا هیوسین ایجاد نمود.
نتیجه گیری: از آنجایی که هیوسین به عنوان یک داروی ضددرد از گروه داروهای آنتی کولینرژیک دارای عوارض جانبی می باشد، همراه کردن عصاره زنجبیل با هیوسین می تواند با کم کردن دوز و عوارض جانبی هیوسین، اثرات درمانی ضددردی ایجاد کند.