مقاله بررسی اثر عصاره اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی بر ترمیم زخم معده در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی بر ترمیم زخم معده در موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط
مقاله زخم معده
مقاله عصاره اتانولی
مقاله ترمیم زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطیع فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی فریما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گرایش به سمت استفاده از داروهای سنتی جهت ترمیم زخم های گوارشی بیشتر شده است.بلوط ایرانی به طور سنتی در درمان برخی ناراحتی های گوارشی استفاده می شود. مطالعه حاضر به بررسی بهبود زخم معده توسط عصاره پوست میوه بلوط می پردازد. پوست میوه های آسیاب شده بلوط که در اتانول ۹۰ درصد خیسانده شده بودند، توسط دستگاه روتاری عصاره گیری شد. جهت بررسی اثر این گیاه ۵۶ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های هفت تایی تجربی و کنترل تقسیم شدند.زخم معده توسط القای لومینال محلول اسید استیک (%۴۰ v/v) ایجاد شد. یک روز پس از ایجاد زخم معده، موش های گروه کنترل سرم فیزیولوژی و گروه های تجربی غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم ا ز عصاره اتانولی پوست میوه بلوط در ۵ روز متوالی به صورت گاواژ دریافت کردند.ناحیه زخم در معده موش ها به ترتیب پس از کشته شدن در روزهای ۱، ۳، ۵ و ۷ (هر روز شامل ۷ موش) نمونه برداری و تحت مطالعات بافت شناسی و آماری قرار گرفت. آنالیز نتایج با استفاده از واریانس یک طرفه نشان داد که عصاره اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی به غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار درصد بهبود زخم معده در گروه های تجربی شده است. همچنین، سلول های التهابی از جمله نوتروفیل و ماکروفاژ در روزهای سوم و پنجم در گروه تجربی افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل داشته که نشان دهنده طولانی شدن مرحله التهاب است. در روز هفتم در گروه تجربی تعداد فیبروبلاست ها نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود. این مشاهده نشان از تاخیر در روند بهبود زخم و کلاژن سازی در گروه های مورد تیمار با غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی است. مطالعه حاضر نشان داد که عصاره اتانولی پوست میوه بلوط در غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به طور معنی داری موجب طولانی شدن زمان التهاب و کاهش روند بهبود زخم درمعده موش های صحرائی شد.