مقاله بررسی اثر عصاره اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی بر تعادل حرکتی در موش صحرایی مدل آلزایمری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی بر تعادل حرکتی در موش صحرایی مدل آلزایمری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلزایمر
مقاله تعادل حرکتی
مقاله گیاه سعد کوفی
مقاله عصاره اتانولی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری آلزایمر (AD) یک اختلال دژنراتیو است که منجر به زوال شناختی پیشرونده می شود. اختلال حافظه در بیماری آلزایمر با کمبود قشری استیل کولین و از دست دادن نورون های کولینرژیک در هسته های قاعده ای ماینرت همراه شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی بر تعادل حرکتی در موش های صحرایی مدل آلزایمری و موش های صحرایی سالم بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی از ۴۹ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار که به ۷ گروه آزمایشی تقسیم شدند، استفاده شد. برای این هدف جهت ایجاد مدل آلزایمری، در موش های صحرایی هسته ماینرت به صورت دوطرفه با جریان الکتریکی تخریب شد. گروه کنترل و شم آب مقطر دریافت کردند در حالی که گروه های آلزایمری عصاره اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی با دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به مدت ۲۰ روز دریافت کردند. گروه های سالم بدون هرگونه جراحی فقط عصاره دریافت کردند تعادل حرکتی موش های صحرایی با دستگاه روتارود سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون آنوا و تست تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: عصاره اتانولی ریزوم گیاه سعد با دوز ۱۰۰ میلی گرم به مدت ۲۰ روز تعادل حرکتی را در موش های صحرایی آلزایمری به طور چشمگیری بهبود بخشید. عصاره این گیاه در موش های صحرایی سالم به مدت ۲۰ روز به طور چشمگیری تعادل حرکتی را وقتی با گروه کنترل مقایسه شد کاهش داد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند عصاره ریزوم گیاه سعد کوفی در موش های صحرایی آلزایمری از طریق القای تغییراتی در سطح استیل کولین در مغز تعادل حرکتی را به طور چشمگیری بهبود بخشیده، از این طریق اثراتش را نشان می دهد.