مقاله بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنج انگشت
مقاله رازیانه
مقاله موش سوری نر
مقاله نژاد NMRI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرسلوارانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus)و گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)از مهمترین گیاهانی هستند که به عنوان درمانگر طبیعی برای بهبود مشکلات هورمونی خانم ها استفاده می شوند.اما درباره تاثیر عصاره آبی گیاه پنج انگشت و اثر تلفیقی این دو گیاه بر میزان هورمون های HL و FSH تستوسترون در سرم خون موش نر هیچ گزارشی وجود ندارد. این طرح، اثر گیاه پنج انگشت و گیاه رازیانه را بر میزان هورمون لوتئینی (LH) و هورمون محرک فولیکولی (FSH) و هورمون تستوسترون در موش سوری نر نژاد NMRI را بررسی می کند. این یک مطالعه تجربی هست که در آن موش های نر بالغ انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شده اند. گروه تجربی، خود به ۵ گروه تقسیم شده اند. هر گروه شامل ۸ موش می باشد. عصاره آبی گیاه رازیانه با دوز ۲۰۰ و ۱۰۰ میکرولیتر و عصاره آبی گیاه پنج انگشت با دوز ۴۰۰ و ۳۰۰ میکرولیتر و دوز ۶۰۰ میکرولیتر که بصورت تلفیقی از هر دو گیاه می باشد، به مدت ۱۶ روز پی در پی و بصورت داخل صفاقی به موش های گروه تجربی تزریق شد. دو هفته پس از آخرین تزریق، حیوانات را وزن کرده و سرانجام توسط داروی کتامین و زیلزین بیهوش و عمل خونگیری از قلب آنها انجام شد. سپس میزان هورمون های LH و FSH و تستوسترون در سرم خون حیوانات به روش RIA سنجش شد. بخش دمی اپیدیدیم راست برای شمارش اسپرم بکار رفت. پس از بررسی ماکروسکوپی (وزن، قطر و حجم بیضه) بافت ها در فیکساتیو فرمالین ۱۰% فیکس شدند. مقاطع ۵ میکرومتری تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. داده ها جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شد. هیچ تفاوت معنی داری در وزن بدن، حجم، قطر و وزن بیضه دیده نشد. عصاره آبی گیاه پنج انگشت و گیاه رازیانه باعث کاهش معنی دار در میزان هورمون های LH و FSH و تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل شد. پنج انگشت و رازیانه هر دو دارای اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات استروژنیک هستند. این نتایج پیشنهاد می کند که گیاه پنج انگشت و گیاه رازیانه ممکن است بر محور هیپوتالاموسٍ، هیپوفیز، گناد عمل کرده و یا بطور مستقیم بر روی هیپوفیز اثر نماید.