مقاله بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی برگ و شاتون های فندق در تعدادی از رویشگاه های طبیعی و دست کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی برگ و شاتون های فندق در تعدادی از رویشگاه های طبیعی و دست کاشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فندق
مقاله عصاره آبی
مقاله باکتری
مقاله آنتی بیوتیک
مقاله جنگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی شیرازی بابا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رویشگاه های فندق در نواحی شمال کشور ایران به صورت جنگل های طبیعی وجود دارد. در بسیاری از استان ها هم می توان آن را به صورت دست کاشت مشاهده کرد. از برگ و شاتون فندق به عنوان دارو استفاده می شود. در این پژو هش اثر عصاره آبی برگ و شاتون فندق بر روی ۸ باکتری باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس سرئوس، استافیلو کوکوس اورئوس، میکرو کوکوس لوتئوس، اشرشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پنومونیه، یرسینا انتروکولیتیکا مورد بررسی قرار گرفت. اثر عصاره ها با اثر دو آنتی بیوتیک سفتی زوکسیم و سیپروفلوکساسین مقایسه شد. نتایج نشان داد با تغییر رویشگاه خواص ضد باکتری فندق ها تغییر کرد. برگ ها اثر ضد باکتریایی نشان ندادند اما شاتون ها دارای اثر ضد باکریایی بودند. باکتری های گرم مثبت حساس تر بودند. خواص ضد باکتریایی آنتی بیوتیک ها بیش تر از عصاره ها بود.