مقاله بررسی اثر صدای ترافیک برخطا در تخمین زمان جایجایی: نقش برون گرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر صدای ترافیک برخطا در تخمین زمان جایجایی: نقش برون گرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدای ترافیک
مقاله تخمین زمان جابجایی
مقاله برونگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: ذکایی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهمترین دلایل آلودگی صوتی شهری، صدای ترافیک است که موجب اثرات متنوع فیزیکی و ذهنی، اختلال در فعالیت های روزانه، اختلال در خواب، افت شنوایی و تاثیر بر عملکرد شغلی میگردد. از اینرو ممکن است تمرکز را به میزان زیادی کاهش دهد و موجب افزایش میزان حوادث ترافیکی شود. برخی از تفاوت های فردی مانند تیپ شخصیتی در اثر صدا راندمان و قدرت محاسباتی ذهن موثر باشد.
روش بررسی: در این مطالعه صدای ترافیک در ۱۰ خیابان شریانی شهر تهران اندازهگیری و ضبط، و میانگین تراز فشار صوت که معادل ۷۲٫۹ دسی بل، به مدت دو ساعت در اتاق اکوستیک برای شرکت کنندگان پخش شد. حجم نمونه شامل ۸۰ نفر (۴۰ مورد و ۴۰ شاهد) بود که از دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران انتخاب شدند. جهت تعیین تیپ شخصیتی از پرسشنامه آیزینک استفاده شد. تخمین زمان جابجایی قبل و بعد از مواجهه با صدای ترافیک با استفاده از برنامه کامپیوتر ZBA اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد قبل از مواجهه با صدای ترافیک بین تخمین زمان جابجایی درونگرایان و برونگرایان تفاوت معناداری وجود دارد. به این مفهوم که درونگرایان خطای کمتری در تخمین زمان جابجایی داشته اند. در حالیکه پس از مواجهه با صدای ترافیک بین تخمین زمان جابجایی درونگرایان و برونگرایان تفاوت معناداری وجود دارد. به این مفهوم که برونگرایان خطای کمتری نسبت به درونگرایان در تخمین زمان جابجایی داشته اند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که صدا در عملکرد تیپ های شخصیتی اثرات متفاوتی را ایجاد می کند؛ انتظار می رود برونگرایان در مقایسه با درونگرایان سازگاری بهتری با صدا در طول فعالیت ذهنی داشته باشند.