مقاله بررسی اثر شیر سویا بر تغییرات چربی های سرم خون زنان یائسه مبتلا به هیپرلیپیدمی در شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر شیر سویا بر تغییرات چربی های سرم خون زنان یائسه مبتلا به هیپرلیپیدمی در شیراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چربی های سرم
مقاله شیر سویا
مقاله یائسگی
مقاله هیپرلیپیدمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی نائینی خاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری های قلبی عروقی با عوامل متعددی ارتباط داشته که شاید مهمترین آن افزایش سن باشد. خطر مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب بعد از دوران یائسگی در زنان به شدت افزایش می یابد که به دلیل کاهش شدید استروژن است. لوبیای سویا یکی از منابع غنی فیتواستروژن است که موادی شبه هورمون استروژن دارد. مهمترین فیتواستروژن، ایزوفلیون است که در لوبیای سویا به مقدار زیاد وجود دارد. ایزوفلیون از راه کاهش سطح کلسترول خون در پیشگیری از بیماری های قلبی موثر است. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی ۵۰ خانم یائسه مبتلا به افزایش کلسترول خون مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشتی شهر شیراز انجام گرفت. این افراد بطور تصادفی به ۲ گروه رژیم شیر سویا و کنترل تقسیم شدند. بیماران در گروه شیر سویا روزانه ۱ لیتر شیر سویا به مدت ۱۲ هفته دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل از رژیم فاقد شیرسویا و هرگونه ترکیبات سویا استفاده می کردند. ابتدا و پس از ۱۲ هفته آزمایش خون سیمای چربی های سرمی(کلسترول تام،تری گلیسیرید، -HDL کلسترول و -LDL کلسترول) برای هر ۲ گروه به عمل آمد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در سیمای چربی های سرمی(کلسترول تام، تری گلیسیرید، -HDL کلسترول و -LDL کلسترول) قبل و بعد از ۱۲ هفته در گروه کنترل مشاهده نشد (P=NS). تفاوت معنی داری در سیمای چربی های سرمی (کلسترول تام،تری گلیسیرید، -HDL کلسترول و -LDL کلسترول) قبل و بعد از ۱۲ هفته در گروه رژیم شیر سویا نیز مشاهده نشد (P=NS). همچنین بین سیمای چربی های سرمی (کلسترول تام، تری گلیسیرید، -HDL کلسترول و -LDL کلسترول) گروه رژیم شیر سویاو کنترل نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد(P=NS). بر اساس یافته های بدست آمده در پژوهش حاضر به نظر می رسد شیر سویا تاثیر چندانی بر فاکتورهای مورد مطالعه نداشته ونیاز به تحقیقات تکمیل کننده بیشتری می باشد.